11/03 2016

Mohammad Motamedi

Klassieke zang uit Perzië

Klassiek / Iran

19:00 Inleidende lezing door Wieland Eggermont (zie onder voor inhoud lezing)
20:30 Aanvang concert

De oude Perzische poëzie is een schier onuitputtelijke bron voor klassieke liedteksten. De diepe, lenige stem van zanger Mohammad Motamedi is het instrument bij uitstek om deze liederen te verklanken. Motamedi is een van de grote namen in de Iraanse vocale wereld van nu. Zijn handelsmerk is de tahrir, de elegante Iraanse 'jodeltechniek', die hij schijnbaar moeiteloos en vol grandiose versieringen weet uit te voeren. Sinds hij in 2013 de ‘Prix France Musique’ won, is zijn ster internationaal sterk rijzende. “Motamedi’s muziek schittert van liefde voor de Perzische poëzie” schreef de jury. Met zijn adembenemde klaagzangen beweegt hij zich in de diepten van de ‘radif’, het klassieke Perzische muziekrepertoire en als een vocale koorddanser weeft hij subtiele vernieuwingen in de traditie. Begeleid door een jong ensemble van kemenche (knieviool), tar (langhalsluit) en de tombak (vaastrommel) brengt Motamedi de aloude geïmproviseerde muziek anno 2016 naar nieuwe hoogten.
“Elke zanger is een getuige van zijn cultuur en geschiedenis. Ik hoop een goede schakel te zijn in de keten die we traditie noemen.” Mohammad Motamedi

  • Mohammad Motamedi - zang
  • Sina Jahanabadi - kemanche
  • Ramin Azimian - tar
  • Saghar Khadem - tombak

Een concert i.s.m. de Flamenco Biënnale Nederland.

Lezing:
Waarom werkte de Perzische dichter in de kroeg? En wat heeft dat te maken met de Perzische mystiek? Wie zong de verzen van de Perzische dichter en vooral.....wie luisterde naar de Perzische zanger?

Iran, en in ruimere zin de Perzische culturele wereld, kent een eeuwenoude poëtische traditie die onlosmakelijk verbonden is met 'performance'. Boeken waren zeer kostbaar en dus enkel voorbehouden voor een uiterst selecte elite. Maar via de mystieke spotify bereikte de poëzie een groot publiek.

Wieland Eggermont licht voor het concert van Mohammad Motamedi een tipje van de sluier op.

19:00 Lecture by Wieland Eggermont
20:30 Start concert

The young singer Mohammad Motamedi is a great rising talent in the Iranian vocal world. He creates music with three instrumentalists who share a great admiration for traditional classical Persian music.

A perfect exponent of Persian classical singing from Iran's younger generation, Mohammad Motamedi finds his inspiration in his love of classic Persian poetry. Accompanied by kamacheh fiddle, tar lute, ney flute and the daf and tombak drums, the singing of Motamedi takes this subtle ancient tradition to new heights.

"Each singer is a witness to its culture and its history. I hope to be a good link in this chain called tradition. " Mohammad Motamedi

Lecture: 

Why did the Persian poet compose his verses in the tavern? And what's the connection with mysticism? Who was performing the poems and....who was listening?

Iran, and in a broader sense the persianate cultural world, has an age old poetic tradition closely knit with performance. Precious books were only for the elite, but through mystical spotify, the poems managed to reach a large audience.

Wieland Eggermont raises a corner of the veil before Mohammad Motamedi's performance.

Meer info

Mohammad Motamedi (1978) werd geboren in Kâshân ten zuiden van Teheran in een muzikale familie. Van jongsaf aan is hij ondergedompeld in de traditionele Perzische muziek. Hij leerde zichzelf zingen en ney spelen en ontwikkelde een voorliefde voor de " Esfahan" stijl van illustere meesters Tâdj Esfahâni en Adid Khânsâri.

De klassieke Iraanse muziek, die men ‘traditioneel’ dan wel ‘modaal’ noemt, is goedbeschouwd ‘urban Iranian music’. Het repertoire kreeg vorm in de tijd van de tribale Qâjar dynasty (1779-1925) en is verzameld in de zogenaamde ‘radif’, een systeem van 12 muzikale modi, dastgahs. Deze zijn weer onderverdeeld in 450 gushes, melodielijnen of motieven, stukken van een puzzle die de zanger naar eigen smaak en verbeelding inzet om nieuwe muzikale vormen te creëeren. In intiem verbond met zijn musici, maar ook in wisselwerking met het de zaal en het publiek, kiest de zanger de modi en de verzen uit de rijke Perzische klassieke muziektraditie naar de inspiratie van het moment.


Singer with exceptional inspiration and imagination, Mohammad Motamedi opens up the vast field of Iranian musical creation. He followed the teachings of the great masters Tâdj Esfahâni and Adid Khânsâri, after having first learnt by himself how to play the ney and how to sing.

Called « traditional or modal music », classical Iranian music is actually « urban Iranian music ». Its repertoire, defined during the tribal Qâjar dynasty (1779-1925), is assembled in an ensemble called Radif. It is based on 12 musical modes made up of 450 modal figures (gushe), pieces of a puzzle that the singer puts together as he pleases to create new musical forms. From the high Persian musical tradition, with his imagination and inspiration, with the complicity of his musicians and in communion with the venue and the audience, he will chose in that instant the modes and poems he will sing. 

 

Zaal open 18:45

Aanvang 19:00

Entree € 25,00

Servicekosten: + €0,50 online | + €1,00 Plato | + €2,00 aan deur | + €0,00 vvk aan kassa.

Share