Organisatie

Contactpersonen:

 Interim-directeur  Marion Beltman
 Financieel administrateur  Kees de Bruin
 Coördinator facilitair & verhuur  Marike Petten
 Marketing & communicatie & hoofd kassa  Anne-Marie Winkelman
 Techniek coördinatie  Juliaan Slembrouck
 Preproductie techniek  Daniël Lodeweges